Yeşil Devrim 2.0

        “Ben insanoğlunun süratle çoğalarak nüfusunun üretilen gıdanın yetebileceğinden çok daha yüksek bir sayıya ulaşmasını bir kenarda oturup seyredecek biri değilim. Eğer bu dünya için yapabileceğim bir şey varsa, özellikle elimizdeki bilimsel veriler doğru ise ve kayda değer üretim programları ortaya koyacak malzememiz varsa, bunları sonuna kadar kullanacağım.” Bu sözler “yeşil devrim” olarak bilinen modern tarıma geçişin babası olarak tanınan Dr. Norman Ernest Borlaug’a ait. 1964-79 yılları arasında Meksika’da yaptığı çalışmalar sayesinde yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı çeşitler yetiştirerek, dünya nüfusunun gıda sorununun çözümüne büyük katkılar sunmuştur. 

        İlk olarak 1960’lı yıllarda bulunan “Yeşil Devrim” terimi, tarımsal araştırma ve teknoloji alanında dünya genelinde tarımsal üretimi önemli ölçüde artıran bir dizi büyük yatırım ve gelişmeyi ifade etmek üzere kullanılmıştır. Yeni, yüksek verimli tahıl çeşitleri ve hibrit tohumlar, kimyasal ürün koruma, sentetik gübre, yeni ve daha geniş kapsamlı sulama yöntemleri ve yönetim tekniklerinin modernizasyonu kaydedilen gelişmelerin önemli örneklerindendir. 

        Barloug ve arkadaşlarının bu çalışmaları sayesinde dünyada gıda krizi büyük ölçüde önlenebilmiştir. Ancak günümüzde hızla devam eden nüfus artışı ve iklim krizi gibi temel sorunlar, önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun büyük ölçekli gıda krizlerine muhatap olacağını haber vermektedir. Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar olması beklenmektedir. Bu tablo hepimize Barloug ve arkadaşlarının başlattığı yeşil devrimi ileriye taşımamız gerekliliğini hatırlatmaktadır. Yeşil Devrim 2.0 olarak adlandırılan bu yeni paradigma, modern tarımsal biyoteknolojinin uygulandığı ve iklim değişikliğine yol açan yanlış tarım uygulamalarının terk edilmesini içermektedir. 

        Aseed olarak, innovasyona yönelik yatırımlarımız Yeşil Devrim 2.0 perspektifinden gerçekleştirilmektedir. Böylece yüksek verim ve kaliteyi, sürdürülebilir tarım mantığı içerisine yerleştirmeyi, gelecek kuşaklara gıda kriziyle yüzleşmeyecekleri yaşanabilir bir çevreyi bırakmayı hedeflemekteyiz.

© All rights reserved | Design by W3layouts